เรียนรู้ 4 D 1)Idea 2)Money 3)Platform 4)Strategy

เรียนรู้ 4 D 1)Idea 2)Money 3)Platform 4)Strategy

รหัสคอร์ส :

 A0009

0 ตอน

ผู้สอน

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

เข้าไปดูรายละเอียด / 
สนใจเรียน คลิก สมัครตัวแทน (มุมขวามือด้านบน)

https://drprasit.theicongroup.co.th/