เคล็ดลับพุทธวิธีการบริหาร    InfoGraphic

เคล็ดลับพุทธวิธีการบริหาร InfoGraphic

รหัสคอร์ส :

 A0005

0 ตอน

ผู้สอน

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดเนื้อหาหนังสือประกอบด้วย

  • พุทธวิธีการบริหาร 
  • พุทธวิธีการวางแผน 
  • พุทธวิธีการจัดการองค์การ 
  • พุทธวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  • พุทธวิธีการอำนวยการ 
  • พุทธวิธีการควบคุม

ชำระเงินแล้วสามารถดาวน์โหลด E-Book ได้เลย