จุดเปลี่ยนชีวิต

ผมไม่เคยมีความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์
จุดเปลี่ยนของชีวิต จากที่ไม่มีความเชื่อ
เมื่อได้มาทำวิทยานิพนธ์ในเรื่อง
"ผู้นำในสามก๊กกับภาวะผู้นำเชิงพุทธ" 
แต่มีเรื่องเดียวที่วิเคราะห์ก็ขัดแย้งไป
เพราะตัวเองไม่เชื่อไม่ศรัทธา
จึงทำให้เดินหน้าทำวิทยานิพนธ์ไม่ได้
ผมไม่เชื่อว่าการรู้ทิศทางลม เป็นเรื่องจริง
มองว่าเป็นนิยายที่แต่งมาหลอกชนรุ่นหลัง

ในที่สุดจึงตัดสินใจค้นคว้าและเรียนรู้เรื่องนี้
จากอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงของสำนักเลี่ยมเพ็ชรรัตน์
โดยพ่อครู ป.พราหม์เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
และอาจารย์อัฉจรา พรหมสูตร  ทั้งๆ ที่ไม่เชื่อ !!!!
เริ่มจากโหราศาสตร์ชั้นต้น ชั้นกลาง เรียนจนจบชั้นสูง
นำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์กับคนใกล้ตัว
คนรอบข้าง ทำให้เปลี่ยนความคิดนั้นโดยสิ้นเชิง
ชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่เกิด ของตัวเอง
ไปเกี่ยวข้องกับดวงดาวลัคนาราศี 
มันสัมพันธ์กับเรื่องราวต่างๆ ทั้งสิ้น
แม้กระทั่งคู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกัน
มันบอกได้ชัดเจนมากจนผมเองนึกไม่ถึง
รู้ทันทีว่าความล้มเหลวในชีวิตในบางช่วง
เกิดจากเราทำผิดที่ผิดเวลา
ทำในขณะที่ดวงดาวไม่ส่งเสริม
ต่อให้ขยันแทบตายก็มีอุปสรรค
ดั่งคนตาบอดที่อยากเดิน เดินเพื่อไปให้ไกลที่สุด
แต่เขามองไม่เห็นทางเดินทั้งวันอย่างอดทน
ไม่ย่อท้อ แต่ก็เหนื่อยเปล่า เพราะเขาหารู้ไม่ว่า
เขาเดินวนอยู่ที่เดิมไม่ได้
ไปไหนไกลเลยสักนิด ในวันที่ฟ้าปิด
เมื่อรู้อย่างนั้นแล้วจึงศึกษามากขึ้น
จากกรณีศึกษาต่างๆ
และในชีวิตจริง ทำให้เปลี่ยนเป็นคนละคน
มันน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก
การนำเอาตัวเลขและดวงดาวมาเจาะลึก
วิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ
ของคนรอบข้าง ลูกศิษย์ แม้กระทั่งตัวเอง
พบว่าเป็นสิ่งที่แยกจากชีวิตไม่ได้เลย
หากเรารู้วิธีนำมาใช้ อิทธิพลตัวเลข
และดวงดาวต่างๆ
มีผลต่อชีวิตเราด้านใด
เมื่อไร  ทำให้เราตั้งรับสิ่งต่างๆ
ได้อย่างรอบคอบมีสติมากขึ้น
ทุกวันนี้ได้นำตัวเลขดวงดาวมาใช้ในการทำงาน
การพบปะผู้คนได้อย่างลงตัว
ช่วยให้ประสบความสำเร็จ
หรือแม้แต่หลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้น
และตั้งรับเหตุการณ์ต่างๆได้

สถานการณ์โควิด-19 เข้ามา เป็นวิกฤตของโลก
ทุกคนกระทบทั้งสิ้น แม้แต่ผมเองก็ได้รับผลกระทบ
ศาสตร์แห่งตัวเลขและดวงดาวนี้แหล่ะ
ทำให้วิกฤตที่หนักหน่วงนี้ดูผ่อนคลายในชีวิต
นั่นเพราะมันได้บ่งบอกล่วงหน้าว่า
จะมีเหตุการบางอย่างเกิดขึ้น
จะวิกฤตด้านใดในชีวิต จึงตั้งรับมันได้ 
ผมพิสูจน์แล้วกับหลาย ๆ เรื่อง หลายเหตุการณ์
ศึกษา เก็บสถิติด้วยตัวเอง
จึงอยากนำศาสตร์นี้ออกเผยแพร่
เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนที่สนใจ
ใช้เป็นเข็มทิศให้กับตัวเอง  
โหราศาสตร์ทำให้เรารู้ว่าอะไรจะเกิด
เกิดขึ้นเมื่อไหร่ และจะจบลงอย่างไร
อย่าช้าที่จะได้สัมผัสความมหัศจรรย์แบบนี้
มหัศจรรย์ตัวเลขและดวงดาว

ด้วยปรารถนาดี
ผศ.ดร.ประสิทธิ์  พุทธศาสน์ศรัทธา